میخواهمت ! بمان ! -علیرضا قربانی + مهیار علیزاده - علیرضا کلیایی -/F.L.ف.ل| Farrokh Livani

 


Wanna learn this song and need repeated? Use old feature - youtube infinite looper.
From
To
Loop

If you see only 1 row contains today's date in the table, it means we've just started tracking this channel, so please wait and come back in a few days to see full table and all graphs. We need some time to collect all necessary info.

Channel name: Farrokh Livani

Channel stats Farrokh Livani youtuber popularity:
Date Subs Views Videos
2020-09-05 4730 - 1516532 - 316 -
2020-09-24 4790 +60 1535957 +19425 316 -
Data in the table might be unsorted or outdated because of cache system, in that case please refresh this page with F5 or visit it on other device.

Subscribers

Views

Videos

Above charts might be outdated, the data contains last 10 checkpoints.

میخواهمت ! بمان ! -علیرضا قربانی + مهیار علیزاده - علیرضا کلیایی -/F.L.ف.ل| video

میخواهمت ! بمان !
-علیرضا قربانی
+آهنگ مهیار علیزاده
+شعر علیرضا کلیایی
------
دو هزار چشم غمگین، به دو چشم‌ واله گشته

به جهانِ جان رسیدم، غزلم ترانه گشته

تو روان به خواب شهری، من از این خیال ترسان

مگریز از خیالم، مگریز، رو مگردان

می‌خواهمت بمان، می جویمت، مرو

سرگشته‌ام چو باد،می‌خواهمت بمان

به کجا مرا کشانی، که نمی‌دهی نشانم؟

به جز این دگر ندانم، که تو جانِ این جهانی

اگر از غروب رویت، هوسم کند شکایت

وگر این خیال واهی، بَرَد از سرم هوایت

دگرم روا نباشد، که نظر کنم به سویی

بِبَرد خیال، من را، ز جنون به جست و جویی

من و گونه‌های خیسم، به امید شانه‌هایت

به فسون ماه ماند، شب سردِ انتظارت

هوس از تو جان بگیرد‌، به که گویمت چه بودی

مگر از تو دل ربودم، که من از منم ربودی؟

به نگاه پُر ز مهرت، قَسَمت دهم به باران

منو قبله‌گاه چشمت، دو هزار چشم گریان

می‌خواهمت بمان، می‌جویمت مرو

سرگشته‌ام چو باد، می‌خواهمت بمان
------
F.L.ف.ل|

Tags:

 

See میخواهمت ! بمان ! -علیرضا قربانی + مهیار علیزاده - علیرضا کلیایی -/F.L.ف.ل| Farrokh Livani miniclip and estimate channel revenue.

 

Comments

 


Rosa Houston

🌹💝💞Pretty

Vaji Kalhor

می خواهمت بمان،می جویمت مرو.عالی وفوق العاده.♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Mahvash Salami

با سپاس از استاد لیوانی گرامی

Mahvash Salami

...."شیرینی های زندگی بیش از یکبار به کام نمی شیند... اما تلخی هایش هربار تازه اند... هر بار تازه تر"

 

Search میخواهمت ! بمان ! -علیرضا قربانی + مهیار علیزاده - علیرضا کلیایی -/F.L.ف.ل| Farrokh Livani song statistics with sub count live checker.

 

Watch New Clips:

 

Farrokh Livani

Loop میخواهمت ! بمان ! -علیرضا قربانی + مهیار علیزاده  - علیرضا کلیایی -/F.L.ف.ل|

Channel name: Farrokh Livani

Current video: میخواهمت ! بمان ! -علیرضا قربانی + مهیار علیزاده - علیرضا کلیایی -/F.L.ف.ل|

 

✔ CHECK ANY YT CHANNEL STATS
✔ CHANNEL SUBSCRIBERS ON CHARTS
✔ POPULARITY, DIAGRAMS AND GRAPHS
✔ ARTICLES, EXPLORATION, TOP LISTS
✔ FREE TOOL FOR LOOPING SONGS OR GUIDES
✔ DAILY NEWS FROM YOUTUBERS WORLD

Random Video