Search results for: trimbroker

Loop Ako obchodovať dlhopisy

Ako obchodovať dlhopisy

Webinár o obchodovaní dlhopisov cez futures, CFD a ETF...

2012.06.29
Loop Dlhopisy

Dlhopisy

Siedma časť z nášho cyklus "Porozumejte finančnému trhu" sa venuje dlhopisom. Dlhopisy s ich trhová hodnota. Úrokové sadzby, výnosy dlhopisov a ich vplyv na trhovú cenu. Výnosové krivky dlhopisov a ich zmena počas krízy. Monetárna politika a jej vplyv na výnosovú krivku. Konvexita a durácia dlhopisov. Dlhopisoví obchodníci....

2016.11.22
Loop Swap

Swap

Piaty zo série webinárov "Porozumejte finančnému trhu". Swapy sú výborným ukazovateľom dolárovej likvidity. Ako menový, tak aj úrokový swap sa začali správať "čudne" v období paniky na finančnom trh v roku 2008. Aj keď sa čiastočne stabilizovali, s tým ako kríza postupovala, opäť začali zaznamenávať netypické hodnoty. Tie sa s postupom času zhoršujú a poukazujú na globálne dolárové problémy. Držitelia dolárov majú možnosť realizovať bezrizikovú arbitráž, čo sa však nedeje a naznačuje to zhoršujú...

2016.11.08
Loop Európska stratená dekáda

Európska stratená dekáda

Šiesta prednáška z konferencie TRIM Broker o investovaní v čase neistoty. Na prednáške hodnotíme paralely európskeho vývoja s Japonskom a USA....

2016.10.18

Loop Najväčší nedostatok ľudstva - neporozumenie aritmetiky

Najväčší nedostatok ľudstva - neporozumenie aritmetiky

Exponenciálna funkcia je základom našej súčasnosti. Porozumenie exponenciálnej funkcie nám ukáže hrozby, pred ktorými stojíme....

2010.08.25
Loop Denný výhľad s Petrom Gregušom 10.03.2015

Denný výhľad s Petrom Gregušom 10.03.2015

Technická a fundamentálna analýza Petra Greguša na dnes...

2016.03.10
Loop Zlato

Zlato

Deviata časť z nášho cyklus "Porozumejte finančnému trhu. Obchodovanie zlata a faktory, ktoré ovplyvňujú jeho cenu. Zlaté swapy a zlato ako zábezpeka. Alokované a nealokované zlato. GOFO a zlatý lízing. História ceny zlata počas krízy. Faktory ovplyvňujúce ponuku a dopyt po zlate (papierovom aj fyzickom)....

2016.12.08
Loop Marcové komoditné reporty a ich vplyv na cenu (Mikulík)

Marcové komoditné reporty a ich vplyv na cenu (Mikulík)

Marcové komoditné reporty a ich vplyv na cenu plodín, zemného plynu a ropy....

2016.03.15
Loop Market Profile, FootPrint a Live Trading

Market Profile, FootPrint a Live Trading

Posledný zo série webinárov o Market Profile a Footprint. Webinár zakončuje snahu a teoretické zvládnutie tém pomocou živého obchodovania. Metodológia nášho Live Trading....

2012.12.04
Loop Súčasný menový systém

Súčasný menový systém

Jedenásta časť z nášho cyklus "Porozumejte finančnému trhu. Podmienky pre vznik Bretton-woodskeho menového systému, jeho problémy a príčiny jeho kolapsu. Voľne plávajúce meny a dôvody ich dlhodobej neudržateľnosti. Alternatívy menového systému na báze umelých mien Bancor či SDR. Triffinova dilema a problémy rezervnej meny. Koniec hegemónie amerického dolára. Kľúčové postavenie bánk v súčasnom menovom systéme. Optimálna menová únia a problémy eurozóny....

2016.12.21
Loop Trhový výhľad 17.10.2014

Trhový výhľad 17.10.2014

Technická a fundamentálna analýza obchodovania na forexe pre dnešný deň...

2014.10.17

Loop Trhový výhľad 13.8.2014

Trhový výhľad 13.8.2014

Technická a fundamentálna analýza obchodovania na rôznych finančných inštrumentoch pre dnešný deň...

2014.08.13
Loop TRIM Lab 2. - Prekríženie kĺzavých priemerov

TRIM Lab 2. - Prekríženie kĺzavých priemerov

Obchodné systémy založené na prekrížení kĺzavých priemerov. Trendové a antitrendové systémy. Rôzne typy kĺzavých priemerov - aritmetický, vážený exponenciálny a Hullov....

2015.09.30
Loop Ranné zhrnutie 23.09.2014

Ranné zhrnutie 23.09.2014

Najdôležitejšie udalosti na trhu za posledné hodiny...

2014.09.23
Loop Opcie VI. (Vertikálne opčné stratégie)

Opcie VI. (Vertikálne opčné stratégie)

Šiesty zo série webinárov, ktorý sa venuje vertikálnym opčným stratégiám ako je straddle, strangle, butterfly, condor či vertikálny spred....

2014.04.09
Loop Keď svet stratil svoj rast

Keď svet stratil svoj rast

Prvá prednáška z konferencie TRIM Broker o investovaní v čase neistoty. Pojednáva o tom, prečo politika centrálnych bánk narazila na stenu....

2016.10.18
Loop Denný výhľad s Petrom Gregušom 18.02.2016

Denný výhľad s Petrom Gregušom 18.02.2016

Technická a fundamentálna analýza Petra Greguša na dnes...

2016.02.18
Loop Čínsky problém

Čínsky problém

Čína ako kľúčová zložka svetového finančného systému a jej problémy. Pokles devízových rezerv krajiny a súvisiace bankové problémy prejavujúce sa cez kurz CNY....

2016.11.01
Loop Trhová štvťhodinka 12.11.2010

Trhová štvťhodinka 12.11.2010

V noci padali čínske akciové trhy, komodity a komoditné meny. Je to náznakom veľkého obratu na trhu?...

2010.11.12
Loop Dolár a menový systém

Dolár a menový systém

Prvý z webinárov zo série "Porozumejte finančnému trhu". Webinár sa venuje podstate súčasného menového systému postaveného na americkom dolári, resp., eurodolári. Začíname s porovnaním medzi peniazmi a "peniazmi", hovoríme o frakčnom bankovníctve, Bretton Woode, kríze z roku 1969, no najmä vzniku eurodolárového monštra a jeho vplyve na vznik súčasnej krízy. Ukazujeme, ako vznikla bublina na trhu nehnuteľností v USA a prečo s jej prasknutím dramaticky posilnil dolár. A na záver si ukážeme existuj...

2016.10.17

 

Search any yt channel statistics and check trimbroker sub count live aka realtime subscriber counter online, all-time revenue, youtube money calculator, charts, graphs, diagrams or videos infnite looper. Repeat songs using tool, find top youtubers in rankings, future predictions, statistics & listen to music. Calculate trimbroker net worth value, estimate profits with all-time revenue and channels lookup.

Random Video